PA Services

Natural and balanced sound

divider

We offer the service of a sound technician in Estonia with the necessary equipment for those collectives who care about the quality of the sound heard from the stage.

In our work, we do not use PCM-based and horrible-sounding digital mixers or class D power amplifiers. DSP processing is also not used.
Some key words:

 • analog mixer consoles (20 and 32 channels) from APB Dynasonic;
 • class AB & H power amplifiers from dB Technologies;
 • point source speakers from Seeburg;
 • high-quality microphones (Neumann KSM105, Schoeps KM4, etc.)
 • state of art effects from Bricasti Design.

Since we use analog mixers, we cannot offer a personal monitor mix. The collective has to deal with a common monitor mix, which is not a problem for musicians who are able to play and listen.

Nendele muusikutele, kes on aru saanud, et digipultidest ja ribakõlaritest ei saa kõlada naturaalset ja loomulikku helikvaliteeti, pakume helitehniku teenust oma tehnikaga. Oma töös me ei kasuta PCM konverteerimisel ja kohutavalt kõlavaid digitaal-mikserpulte ega ka  D klassi võimsusvõimendeid. Igasugune DSP (digital signal processing) on meil välistatud.

Mõned märksõnad:

  • analoog mikserpuldid (20 ja 32 kanalit) firmalt APB Dynasonics;
  • võimsusvõimendid (AB & H ) firmalt dB Technologies;
  • punktheitega kõlarid firmalt Seeburg:
  • naturaalselt kõlavad mikrofonid (Neumann KSM105, Shoeps KM4 jne);
  • helimaailmas tunnustatud reverb firmalt Bricasti Design.

Kuna kasutame analoog mikserpulte, siis ei saa me pakkuda personaalset monitormiksi. Kollektiiv peab hakkama saama ühise monitormiksiga, mis mängida ja kuulata oskajatele muusikutele ei ole probleemiks.

What is needed for a quote?

          • The venue of the event?
          • Outdoor or indoor event?
          • Approximate number of participants?
          • List of musical instruments?
          • The duration of the event?
          • The time of the event?
ASK FOR AN OFFER

Mida on vaja hinnapakkumiseks?

  • Ürituse toimumise koht?
  • Väli- või siseüritus?
  • Hinnanguline osavõtjate arv?
  • ”Raider” ehk muusikariistade nimekiri?
  • Ürituse kestus?
  • Ürituse toimumise aeg?
KÜSI PAKKUMIST